This website is using cookies
×

Dynamics 365 is de opvolger van Dynamics AX 2012 en beschikbaar als Cloudversie.

Een ERP systeem is een totaaloplossing, maar kan vaak toch niet zonder communicatie met externe systemen. Bij veel ERP oplossingen zijn interfaces met hardware of andere software vaak noodzakelijk. Systemen zoals toegangscontrole, planningssoftware, betalingssystemen, en productiemachines worden dan vaak ook via een interface aan het ERP verbonden.

Deze interfaces zorgen ervoor dat externe data in een ERP of WMS systeem komt en dat output uit deze systemen naar andere bestemmingen vertuurd kunnen worden.

Callstack printen in het infolog

Tijdens het debuggen van de Dynamics AX code kan het soms handig zijn om de callstack in het infolog af te drukken.

Als de fout maar zelden voorkomt, of als het niet mogelijk is om een breakpoint (op de juiste plaats) te zetten.

Als de voorraadrapportages in Dynamics AX traag worden, dan kan dit veroorzaakt worden door data die is achtergebleven in tijdelijke tabellen.

Deze tijdelijke tabellen worden door AX gebruikt tijdens het genereren van het rapport. Daarna worden deze records ook weer verwijderd.

Lookup velden op forms

 
Om datavelden op een form te vullen met waarden uit een onderliggende tabel (lookup), kun je de lookup methode gebruiken.
 
Selecteer het betreffende veld in de bijbehorende datasource op het form.
Overerf de lookup methode, en kopieer de onderstaande code in deze functie.
Schakel hierbij ook de super() methode uit in deze lookup functie.

Soms wil je AOT elementen uit een AX2012 versie overzetten naar een voorgaande versie zoals AX2009 via het exporteren van een project of losse elementen.

Een xpo file die is geëxporteerd vanauit AX2012 kan niet standaard in AX2009 (of voorgaande versies van Axapta) geïmporteerd worden.

De structuur van een AX2012 xpo file wijkt op een aantal punten af van voorgaande versies waardoor het vergelijken en importeren via de AOT niet meer mogelijk is.

ERP systemen zijn computerprogramma's waarmee de resources zoals geld, voorraden, mensen en machines van een organisatie gepland (beheerd) kunnen worden. ERP staat dan ook voor Enterprise Resource Planning.

Men noemt dit ook wel backbone systemen omdat deze de ruggegraat vormen van bedrijven. In deze systemen worden de financiele administratie, de voorraadadministratie, de inkoop- en verkoopadministratie, de personeelsadministratie etc. gevoerd.

×

TOP