Vijver
Vijver

Vijver

Vijvervissen zijn een feestmaal voor reigers.

De vijvervissen zijn een makkelijke prooi voor reigers omdat ze bijna nergens naartoe kunnen vluchten.

Een mooie heldere vijver kan in een paar dagen tijd veranderen in een groene soep.

Dit wordt meestal veroorzaakt door een explosie van algengroei die zich moeilijk laat verwijderen.

Zuurstofplanten zijn belangrijk in een evenwichtige en heldere vijver.

Zuurstofplanten leven van Koolzuur (CO2) en mineralen (voedingszouten) in het vijverwater en zetten deze om in zuurstof.

Door voldoende zuurstofplanten in de vijver, ongeveer 5  planten per kubieke meter, worden overtollige voedingsstoffen opgenomen en daarmee overmatige algengroei, zoals zweefalg, voorkomen.

Op de vijverbodem vormt zich een sliblaag die gevormd wordt door afstervende plantenresten en afval dat door de vissen geproduceerd wordt.

Een beetje vijverslib is geen probleem, maar als er teveel vijverslib ontstaat kunnen er problemen ontstaan met de waterkwaliteit.

Drukfilters voor de vijver hebben, in tegenstelling tot meerkamerfilters, een beperkte filtercapaciteit.

Doordat het filtermateriaal relatief klein is, is ook de biologische werking beperkt. Hierdoor zal een drukfilter sneller 'vollopen' waardoor de filtercapaciteit terugloopt. Regelmatig onderhoud is dan ook nodig.

Een mooie vijver komt pas echt tot leven met mooie en levendige vijvervissen.

De keuze van de vissen is mede bepalend voor de inrichting en filterinstallatie van de vijver.

Aan het eind van het 'vijverseizoen' wordt het tijd om de vijver voor te bereiden op het komende winterseizoen.

Zo rond eind oktober, wisseling naar de wintertijd, is een geschikte tijd voor het winterklaar maken van de vijver..

Zodra in de windter de nachtvorst begint, wordt het tijd om maatregelen te treffen voor het ijsvrij houden van de vijver.